Blog

नामदार श्री भरणे मामा यांच्या तत्पर मदतीने अपघातग्रस्तांना मिळाला मायेचा आधार.

पुणे-सोलापुर हायवेवरून पुण्याच्या दिशेने निघालेले राज्यमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमं

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क मधील पदांच्या भरतीसाठी अंशकालीन कर्मचाऱ्यांन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क मधील पदांच्या भरतीसाठी अंशकालीन कर्मचाऱ्यांन

चिपळूण तालुक्यातील लघु पाटबंधारे

चिपळूण तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजनेसाठी जलविज्ञान विभागाकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार लोक जैवविविधता नोंदवह्यांचे मुल

  Join Official WhatsApp Channel