राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
2021-01-07 15:58:56

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार लोक जैवविविधता नोंदवह्यांचे मुल्यांकन करणे आवश्यक असून याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्य जैवविविधता मंडळाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार सनियंत्रण समिती गठीत करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
महाराष्ट्र राज्य जैवविधिता अधिनियतांतर्गत करण्यात आलेल्या लोक जैविक विविधता नोंदवह्यांचा (P.B.R.) आढावा आणि जैव विनियोग वाटप प्रणाली अंमलबजावणी संदर्भात वने राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात आज बैठक घेण्यात आली, यावेळी प्रधान मुख्य संरक्षक तथा सदस्य सचिव प्रवीण श्रीवास्तव, उपसचिव (वने) गजेंद्र नरवणे, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बैठकीत लोक जैविक विविधता नोंदवह्यांचा (P.B.R.) आढावा आणि जैव विनियोग वाटप प्रणाली अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी
लोक जैविक विविधता नोंदवहीची गुणवत्ता उत्त्म दर्जाची राहील यासाठी आता पर्यंत तयार करण्यात आलेल्या लोक जैविक विविधता नोंदवह्यांच्या कामाची गुणवत्ता तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे. ही गुणवत्ता असेल तर लोक जैविक विविधता नोंदवह्यांचा फायदा स्थनिक ग्रामस्थांना मिळू शकेल. यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले.

  Join Official WhatsApp Channel